Het nieuwe gezellige hart van Lange Wemen. De planning en fasering.

Gestart zal worden op de plek naast Stravinsky, de zogenoemde horecaplein. De huidige plannen hiervoor bestaan uit een gebouw met restaurant op de begane grond en daarboven een deel huurappartementen en een deel met hotelfunctie. Voor het overige gebied wordt momenteel gewerkt aan een Masterplan. Dit Masterplan bestaat uit een verdere uitwerking van de plannen met een stedenbouwkundige opzet, woning aantallen en type woningen, ideeën voor de inrichting van het gebied en een nadere fasering en planning. Na het Masterplan volgt de ruimtelijke procedure (beter bekend als het bestemmingsplan).


De realisatie van het Masterplan kan pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Begonnen wordt met de ondergrondse parkeergarage. Deze komt op de plek waar nu de tijdelijke parkeerplaats Kloosterhof en de bewaakte fietsenstalling ligt. Boven de parkeergarage komen winkels en appartementen. De winkelformules vanuit het huidige winkelcentrum Thiemsbrug krijgen gelegenheid hier naar toe te verhuizen.  

Zodra deze fase gereed is, kan de huidige parkeergarage Thiemsbrug en het winkelcentrum gesloopt worden. Op deze unieke plek in de binnenstad komt dan een nieuwe woonbuurt met grondgebonden woningen en appartementen. 

Martijn van Essen
Jouw verkoopmanager VanWonen
Mail mij martijn@vanwonen.com Inschrijven

“Laat mij je helpen jouw nieuwe thuis bij VanWonen te vinden”