Meest gestelde vragen
Lange Wemen

Bij de ontwikkeling van een nieuw binnenstedelijk gebied komt er veel kijken, onderstaand hebben wij alvast geprobeerd op een aantal zaken antwoord te geven. 


We zijn nu bezig met het Masterplan. Dat is een verzameling van verschillende onderdelen die meer duidelijkheid moeten geven over wat er precies gaat komen. In het Masterplan zit (onder anderen): aantal woningen, type woningen, hoeveel winkelruimte, de capaciteit van de parkeergarage, ideeën over de inrichting van de openbare ruimte.

Nog steeds zal niet alles in het Masterplan tot op het laatste detail zijn uitgewerkt. Dat gaat in het vervolgproces dan verder. We hopen dat het masterplan medio 2022 klaar is.

Na het Masterplan moet het Bestemmingsplan (of tegen die tijd waarschijnlijk Omgevingsplan) nog worden gemaakt en in procedure worden gebracht. Dat zal zo nog ruim een jaar gaan duren.

Op dit moment hopen we dat begin 2024 gestart kan worden met de aanleg van de parkeergarage.

Het Masterplan gaat niet over de Horecawand (of ook wel Ebenau-locatie of Micky’s genoemd). We zijn momenteel bezig met de invulling en ontwerp van de Horecawand. Zodra de plannen wat verder gevormd zijn, volgt informatie hierover. De planning is dat in de tweede helft van 2022 gestart kan worden met de realisatie van de Horecawand.

De Horecawand gaat wat sneller dan de rest van het gebied. Zodra gestart is met de bouw van de Horecawand (streven is dus nu in de tweede helft van 2022), is eind 2023 dit deel gerealiseerd.

Het gebied wat nu deel uit maakt van het Masterplan start qua bouw op z’n vroegst begin 2024. Voordat alles dan klaar is, tot en met de oplevering van het nieuwe openbare gebied, zitten we zo maar in 2030.

De bedoeling is dat het winkelcentrum Thiemsbrug iets opgeschoven wordt en op de plek komt waar nu nog de parkeerplaats Kloosterhof en de bewaakte fietsenstalling is. Een gebouw kun je helaas niet zomaar oppakken en verschuiven. Dat betekent dus dat eerst een nieuw gebouw gemaakt moet worden en dat het oude gebouw vervolgens gesloopt wordt.

Onder het nieuwe winkelcentrum komt een ondergrondse parkeergarage. We verwachten dat we begin 2024 kunnen starten met de realisatie van de parkeergarage. Daarboven komen dan de winkels en daar boven appartementen. Dat kan zomaar 2 tot 3 jaar duren om volledig te bouwen. Het huidige Winkelcentrum Thiemsbrug wordt pas gesloopt als het nieuwe winkelcentrum klaar is. Met de bouwtijd van 2 tot 3 jaar en een start bouw begin 2024, betekent dit dat de sloop ergens in 2026/2027 plaats zal vinden. De planning zijn we nu verder aan het uitwerken, als onderdeel van het Masterplan.

De HMO is eigenaar van het winkelcentrum Thiemsbrug en is eerste aanspreekpunt voor de ondernemers in het huidige Winkelcentrum. Zodra we met het Masterplan eerste ontwerpen hebben, gaan we uiteraard met de ondernemers in gesprek om te kijken in hoeverre zij voor zichzelf een plek zien in de nieuwe situatie.

Het opstellen van het Masterplan, het Omgevingsplan en de ontwerpen van alle gebouwen geeft geen activiteit buiten. Daar merk je dus weinig van. Wel proberen we iedereen ook van deze onderdelen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. We houden informatiebijeenkomsten en gaan met specifieke groepen in gesprek. Heb je vragen? Meld je dan vooral. Je kunt met je vragen terecht bij langewemen@vanwonen.com.

Op het moment dat we buiten aan de slag gaan is dat waarschijnlijk goed hoorbaar en zichtbaar. Tegen die tijd, maar uiteraard ook ruim voordat we gaan beginnen met de werkzaamheden, worden omwonenden, winkeliers en het winkelend publiek daar over geïnformeerd. We weten dat zelf nu ook nog niet precies.

We proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Periodiek organiseren we informatie-avonden. Ook staat informatie op de site Hengelo.nu. Onze eigen website www.langewemen.nl zijn we ook aan het vullen.

Voor vragen kunt u het beste terecht bij langewemen@vanwonen.com

Dat zijn we nu nog aan het uitwerken. We hebben nog geen nieuwe plaatjes, anders dan de schets die ook al in de krant heeft gestaan. Het uit ontwikkelen van zo’n groot project als dit vergt veel overleg en verwerkingstijd om alle belangen bij elkaar te brengen en af te wegen.

Het aantal bouwlagen zal verschillend zijn over het plan. Onze stedenbouwkundige (Koschuch uit Amsterdam) is bezig om de plannen verder uit te werken, waarbij uiteraard ook zeer goed naar de omgeving wordt gekeken. Het plan moet natuurlijk wel passen in en bij Hengelo.

De bewoners van de uiteindelijke woningen krijgen in het plangebied de mogelijkheid om de auto te parkeren. Waar en op welke wijze zijn we momenteel nog aan het uitwerken.

Onderdeel van het Masterplan zal zijn een planning. Daarin wordt ook opgenomen wanneer de eerste woningen in de verkoop zullen komen. Dat is uiteraard wel met de nodige slagen om de arm. We moeten namelijk eerst nog een nieuw bestemmingsplan laten vaststellen.

Een bestemmingsplan is een set aan regels en tekeningen waaruit blijkt wat je op welke plek mag. Qua gebouw (denk aan hoogte, breedte, diepte), maar ook qua gebruik (wonen, winkelen). Elk stukje grond in Nederland heeft een bepaalde bestemming. Je mag op dat stukje grond alleen maken (of juist niet) wat in het bestemmingsplan staat omschreven. De naam bestemmingsplan gaat verdwijnen; dit wordt een Omgevingsplan.

Een omgevingsvergunning voor bouwen heb je nodig om te mogen bouwen. Eigenlijk is dit een soort van verdieping van het bestemmingsplan. Als je een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt moet je allerlei technische details van het gebouw aanleveren. Die worden dan getoetst door de gemeente. Uiteraard word het plan dan ook getoetst aan het bestemmingsplan. Het doel is om te voorkomen dat gebouwen gemaakt worden die niet veilig zijn.

Alle reacties en vragen bekijken we en we onderzoeken wat we er mee kunnen. De haalbaarheid van het plan wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kosten en technische mogelijkheden (of beperkingen). Anders dan de laatste jaren op een aantal andere plekken in Hengelo het geval was, werken we hier niet met ontwerpateliers waar eenieder zijn mening kan geven. Financieel en technisch is er weinig speelruimte. Door informatiebijeenkomsten horen we wat mensen van de plannen vinden. We hopen dat het aansluit, en anders horen we graag suggesties. We kunnen alleen niet garanderen dat we het ook kunnen verwerken.

Alle reacties en vragen bekijken we en we onderzoeken wat we er mee kunnen. De haalbaarheid van het plan wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kosten en technische mogelijkheden (of beperkingen). Anders dan de laatste jaren op een aantal andere plekken in Hengelo het geval was, werken we hier niet met ontwerpateliers waar eenieder zijn mening kan geven. Financieel en technisch is er weinig speelruimte. Door informatiebijeenkomsten horen we wat mensen van de plannen vinden. We hopen dat het aansluit, en anders horen we graag suggesties. We kunnen alleen niet garanderen dat we het ook kunnen verwerken.

Het Omgevingsplan (bestemmingsplan) en de omgevingsvergunning zijn formele trajecten waar (belanghebbenden) bezwaar op kunnen maken.

De parkeergarage Thiemsbrug blijft voorlopig nog wel open, sowieso nog tijdens de bouwperiode van de nieuwe parkeergarage. Pas als de eerste fase van het plangebied gerealiseerd is (dus met de nieuwe ondergrondse parkeergarage), zal de huidige parkeergarage gesloopt worden. De abonnementshouders worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Hoewel de schets uit de krant echt nog een schets is, zit hierachter uiteraard wel een gedachte. In het Materplan wordt de schets verder uitgewerkt en zal duidelijk worden hoe de plannen straks eruit komen te zien.

Het Masterplan wordt gemaakt vanuit VanWonen. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het proces. Uiteraard kijkt ook de gemeente en de HMO mee. Periodiek worden ook alle overige belanghebbenden op de hoogte gebracht. Dat gebeurt via nieuwsbrieven, mailings, separate overleggen of informatiebijeenkomsten. Het ontwerpproces van het Masterplan is geen vorm van co-creatie (bijvoorbeeld zoals bij het Marktplein). Vanwege alle belangen, uitgangspunten en randvoorwaarden die het project op voorhand al in zich heeft, is ervoor gekozen om het proces van het Masterplan vooral informerend van aard te laten zijn.

Er zijn geen vragen gevonden.
Martijn van Essen
Jouw verkoopmanager VanWonen
Mail mij langewemen@vanwonen.com Inschrijven nieuwsbrief

“Laat mij je helpen jouw nieuwe thuis bij VanWonen te vinden”